Trainingen

De Predia devices effectief en snel inzetten? De trainingen van onze professionals helpen jou op weg.

Wij staan klaar om je te helpen

Predia kenmerkt zich door gebruiksgemak. Toch is de inzet van interactieve leermiddelen meer dan alleen de inzet van een device. Digitaliseren van het onderwijs heeft ook een inhoudelijke kant waarbij we u graag helpen. De trainingen, kick-off sessies of maatwerk ondersteuning die we bieden worden uitgevoerd door onze onderwijspartner Heutink ICT.

Hoe gebruik ik een touchscreen optimaal?

Het interactieve touchscreen biedt ongekende multimediale en interactieve mogelijkheden. Dit biedt een extra dimensie aan lesgeven, vergaderen of brainstormen. Om er alles uit te halen, helpen we graag door middel van gerichte trainingen en coaching.

Predia Touchscreen
PRAKTIJK TRAININGEN
VERDIEPING OF VERBREDING
THEMATISCHE WORKSHOPS

Begint u net met touchscreens? Of komen er nieuwe schermen of gebruikers bij?

Met deze trainingen wordt de basis gelegd:

Instructietraining: een inleidende sessie waarbij de werking van het bord, aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk, wordt uitgelegd.

Basistraining;tijdens deze trainingssessie leren de deelnemers het bord zelf kennen. Naast de nodige instructies zijn er veel opdrachten die aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Voor meer ervaren gebruikers die de basis van interactief lesgeven al onder de knie hebben, bieden wij diverse workshops:

Het touchscreen en het activerende directe instructiemodel; Leerkrachten leren het touchscreen te betrekken in het activerende directe instructiemodel. Bij elke fase wordt concreet ingegaan op de mogelijkheden die het bord biedt.

Interactief lesgeven; Veel leerkrachten gebruiken het touchscreen vooral als traditioneel krijtbord en presentatiemiddel. Deze workshop helpt de overstap te maken naar een bredere inzet. De leerkrachten leren hoe het bord op een interactieve manier kan worden ingezet.

Liggen binnen een school accenten op taal en spelling? Of juist op rekenen? Wij helpen bij het leggen van creatieve en interactieve combinaties tussen speerpunten en de ondersteuning die touchscreen daarbij kunnen bieden. We bieden diverse thematische workshops:

Rekenen op het touchscreen; Deze workshop behandelt het maken van lesmateriaal voor het vakgebied rekenen. Er is veel aandacht voor de bibliotheek waarin de leerkracht naar eigen inzicht veel gebruikt lesmateriaal kan plaatsen, zoals geld of schema’s.

Taal en spelling op het touchscreen; Het touchscreen biedt volop mogelijkheden om een taalles aantrekkelijker, uitdagender en interactiever te maken. In deze workshop leert u doeltreffender dan ooit met taal en spelling te werken. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de bibliotheek.

Wereldoriëntatie op het touchscreen; Bij wereldoriëntatie is het touchscreen een ideaal middel. Denk hierbij aan woordwebben, plaatmateriaal etc. Leerkrachten leren het bord specifiek bij de wereldoriëntatielessen in te zetten om deze te verlevendigen en de leerlingen meer bij de les te betrekken.

Het touchscreen met kleuters; Bij kleuters kan het digibord op allerlei manieren worden gebruikt, niet alleen klassikaal maar ook in de kleine kring of als werkhoek. Ideeën, mogelijkheden en werkwijzen zijn verweven met een praktisch gedeelte.

Klik hier voor de brochure Training aanvragen

kinder tablet

Tablets in de les. Hoe zet u ze effectief in?

Hoe gaat u als school met de tablet in de klas aan de slag? Hoe zorgt u dat de leerkrachten vaardig worden op de tablet? Wij helpen u de tablet op een duurzame en effectieve manier in uw onderwijs te integreren.

ONDERWIJS- KUNDIGE INZET VAN TABLETS
INSPIRATIESESSIE
PAPIERLOOS VERGADEREN
ORIËNTATIE OP EDUCATIEF GEBRUIK
IMPLEMENTATIE TRAJECT
ORIËNTATIE TABLETS IN HET ONDERWIJS

Deze unieke cursus voor ICT’ers en projectleiders richt zich op een duurzame onderwijsverbetering waarbij de tablet een duidelijk meetbare opbrengst laat zien. De verschillende tablets en apps worden bekeken vanuit een onderwijskundig perspectief. Als deelnemer krijgt u feedback op uw plannen. Aan het eind van de cursus heeft u een helder plan van aanpak en kunt u aan de slag op uw school!

Een oriëntatie op de werking en mogelijkheden van de tablet voor uw onderwijs. We proberen de verschillende tablets en apps uit en belichten de mogelijkheden voor leerkracht en leerling. Geschikt voor zowel scholen die nog geen tablets hebben als scholen die ze net hebben aangeschaft.

De tablet wordt vaak door schoolorganisaties ingezet voor papierloos vergaderen. In deze training verkennen we de verschillende mogelijkheden op dit gebied.

Deze training is bedoeld voor scholen die tablets beter willen inzetten of kennis willen maken met de onderwijskundige mogelijkheden die een tablet biedt. We reiken de deelnemers allerlei creatieve en onderwijskundige mogelijkheden aan en dagen hen uit tot nadenken over de mogelijkheden in hun specifieke onderwijssituatie.

Het implementeren van tablets in het onderwijs is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Het vergt een gedegen plan van aanpak en een sterk intern begeleidingsteam. Naast een expliciete visie blijkt een onderzoeksmatige manier van werken noodzakelijk voor het realiseren van een duurzame vernieuwing binnen de school. Om scholen hierbij te helpen, biedt Heutink ICT implementatietrajecten op maat. Afhankelijk van uw wensen kan hierbij worden ingegaan op bijvoorbeeld:

  • educatieve toepassingen in de les
  • informatieverwerking (presentaties, werkstukken etc.)
  • aansluiten bij concepten als ‘Flipping the classroom’ en ‘21st Century Skills’

Deze unieke cursus voor ICT’ers en projectleiders richt zich op een duurzame onderwijsverbetering waarbij de tablet een duidelijk meetbare opbrengst laat zien. De verschillende tablets en apps worden bekeken vanuit een onderwijskundig perspectief. Als deelnemer krijgt u feedback op uw plannen. Aan het eind van de cursus heeft u een helder plan van aanpak en kunt u aan de slag op uw school. Zowel de leerlingen en de schoolorganisatie als uzelf profiteren hiervan!

Klik hier voor de brochure Training aanvragen